S&B finance consultancy logo

S&B Finance Consulting

Den Haag
 • Administratie
 • Salarisadministratie
 • Debiteurenbeheer
Accountancy aan de amstel logo

Accountancy aan de Amstel

Amsterdam
 • Jaarrekening
 • Fiscaal advies
 • Administratie
 • Salarisadministratie
 • Belastingaangifte
 • Belastingadvies
Atripel logo

Atripel

Den Haag
 • Jaarrekening
 • Periodieke rapportages
 • Due diligence onderzoeken
 • Belastingaangifte
 • Belastingadvies
 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
HLB Finpark logo

HLB Finpark

Den Haag
 • Jaarrekening
 • Begroting
 • Periodieke rapportages
 • Belastingaangifte
 • Financiële administratie
Maas Accountants logo

Maas Accountants

Den Haag
 • Jaarrekening
 • Controle verklaring
 • Belastingaangifte
 • Salarisadministratie
 • Online Boekhouding
 • Financiële administratie
 • Belastingadvies
Swart & Co Accountants logo

Swart & Co Accountants

Amstelveen
 • Jaarrekening
 • Bedrijfsadvies
 • Periodieke rapportages
 • Financiële administratie
 • Belastingadvies
 • Fiscaal advies
 • Salarisadministratie
 • Financiële administratie
YPA 24/7 logo

YPA 24/7

Amsterdam
 • Administratie
 • Belastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Online Boekhouding
 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Stuurinformatie
Zwolse adviesgroep logo

Zwolse Adviesgroep

Amsterdam, Genemuiden
 • Financiële administratie
 • Jaarrekening
 • Fiscaal advies
 • Salarisadministratie
 • Online Boekhouding
 • Bedrijfsadvies
 • Juridisch advies
FJco Administratiekantoor logo

FJco Administratiekantoor

Rijswijk
 • Jaarrekening
 • Begroting
 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Liquiditeitsoverzichten
 • Periodieke rapportages
 • Belastingadvies
 • Belastingaangifte
Onno boekhouder logo

ONNO Boekhouder

Zoetermeer
 • Administratie
 • Belastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Salarisadministratie
Schagen & Helder logo

Schagen & Helder

Amstelveen
 • Belastingadvies
 • Jaarrekening
 • Bedrijfsadvies
 • Administratie
 • Salarisadministratie

Wat doet een accountantskantoor?

Een accountantskantoor is met name actief op het gebied van de financiële administratie. Hij controleert financiële documenten zoals jaarrekeningen en stelt deze samen. Daarnaast houdt een accountantskantoor zich bezig met de cijfers binnen een onderneming, analyseert deze, en detecteert zo bijvoorbeeld een frauderende medewerker. Dit maakt dat een accountant een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Een accountant heeft immers zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt en kan zo beoordelen of de onderneming betrouwbaar is. In dit artikel wordt ingegaan op wat een accountantskantoor doet en welke rol accountants vervullen.

Accountantskantoren oefenen een beschermd beroep uit

Zoals hiervoor is toegelicht, vervult een accountant een belangrijke maatschappelijke functie. Met name daarom is het beroep van een accountant een beschermd beroep, net als bijvoorbeeld de advocaat en de arts. Dit betekent dat niet iedereen zomaar accountant kan worden. Er gaat een uitgebreide opleiding aan vooraf, en er is praktijkervaring vereist voordat men de titel van accountant kan bemachtigen. In Nederland bestaan er twee accounts titels: de AA als afkorting voor accountants-administratieconsulent en RA als afkorting voor registeraccountant. Wanneer iemand uiteindelijk accountant wordt, zijn zij onderhevig aan strikte beroepsregels die eventueel via het tuchtrecht kunnen worden berecht. Er gelden vijf fundamentele beginselen waar zij zich als professionals in ieder geval aan moeten houden: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Hoewel deze beginselen vrij vanzelfsprekend klinken voor verschillende beroepen, moeten dus ook accountants zich hieraan houden. Het beroep van accountant kan bijvoorbeeld worden vergeleken met het beroep van boekhouder. Ook een boekhouder houdt zich bezig met financiële zaken, maar boekhouder is geen beschermd beroep. Een accountant heeft daarmee vaak verdergaande bevoegdheden en het verschil is ook zeker terug te zien in de kosten.

Verschillende soorten accountantskantoren

Hoewel het takenpakket van vrijwel accountantskantoren toch wel grotendeels overeenstemmen, kan de rol en functie wel verschillen. Als accountantskantoor werk je immers voor een klant, en de rol die deze klant van jou vraagt kan verschillend zijn. Verschillende varianten zijn hierbij denkbaar. Ten eerste kan gedacht worden aan een openbaar accountant. Een dergelijk accountantskantoor werkt niet voor een specifieke klant, maar heeft een eigen kantoor die door verschillende klanten kan worden ingeschakeld. Ten tweede zijn er accountantskantoren die wel in dienst zijn van een bepaalde klant. Zo is een intern accountant in dienst bij een onderneming of instelling. Deze accountants zijn echt een onderdeel van de werkgever en hebben inzicht in deze onderneming. zij controleren en adviseren omtrent financiële beslissingen en houden de getalsmatige data in de gaten. Ook beschikt de overheid over accountants. Zo heeft een ministerie of gemeente wel een accountantsafdeling, denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Zij houden met name een toeziend oog op belastingaangiften en inkomsten en uitgaven van de departementen. Deze accountantskantoren bevinden zich dus weliswaar in een iets andere positie met een andere werkomgeving, maar zij hebben de functie gemeen en welke werkzaamheden zij daarbij moeten uitvoeren.

Het resultaat van de taken: een verklaring

De accountant heeft dus zowel een controle- als een samenstelling functie. Het eindresultaat van beide functies worden neergelegd in een verklaring, waarin de bevindingen worden vastgelegd. Er kunnen verschillende verklaringen worden afgegeven. Ten eerste de controleverklaring na de controle van een document waarvan de accountant verantwoording voor aflegt, denk bijvoorbeeld aan de controle van een jaarrekening. De conclusie in deze verklaring kan vierledig zijn: goedkeurend, afkeurend, oordeelonthouding of goedkeurend wegens bepaalde beperkingen. Ten tweede kan een beoordelingsverklaring worden gegeven, hetgeen een mindere mate van zekerheid biedt. Deze verklaring houdt in dat het accountantskantoor niet alles heeft gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat hij te weinig aanknopingspunten had of omdat de cliënt die vanwege kostenbesparing heeft verzocht. Tot slot de samenstellingsverklaring. Dit biedt nog minder zekerheid en betekent slechts dat de accountant de benodigde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien een accountant specifiek wordt ingeschakeld voor zeer specifieke taken, kan tevens een rapport van bevindingen worden opgesteld. Hoe dan ook, een accountant legt op schriftelijke wijze verantwoording af van zijn bevindingen.