OA Finance logo

OA Finance

Haarlem
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Ondernemingsplan
 • Periodieke rapportages
 • Salarisadministratie
 • Belastingaangifte
Schagen & Helder logo

Schagen & Helder

Amstelveen
 • Belastingadvies
 • Jaarrekening
 • Bedrijfsadvies
 • Administratie
 • Salarisadministratie
YPA 24/7 logo

YPA 24/7

Amsterdam
 • Administratie
 • Belastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Online Boekhouding
 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Stuurinformatie
Atripel logo

Atripel

Den Haag
 • Jaarrekening
 • Periodieke rapportages
 • Due diligence onderzoeken
 • Belastingaangifte
 • Belastingadvies
 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
Swart & Co Accountants logo

Swart & Co Accountants

Amstelveen
 • Jaarrekening
 • Bedrijfsadvies
 • Periodieke rapportages
 • Financiële administratie
 • Belastingadvies
 • Fiscaal advies
 • Salarisadministratie
 • Financiële administratie

Waarom zou je salarisadministratie uitbesteden?

Voor ondernemers die personeel in dienst hebben is het een afweging die gemaakt moet worden: ga je de salarisadministratie uitbesteden of ga je dat zelf doen? Iedere onderneming die personeel in dienst heeft moet namelijk een salarisadministratie bijhouden. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingaangiften en andere financiële in- en uitgaven zoals reiskostenvergoedingen. Deze administratie kan door de onderneming zelf worden bijgehouden, maar men moet wel bedenken dat deze administratie best veel inhoudt. Er worden verschillende eisen gesteld, zowel in de wet als door de Belastingdienst. Zo moeten deze gegevens bijvoorbeeld zeven jaar worden bewaard, ook wel de bewaarplicht genoemd. In dit artikel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de salarisadministratie uit te besteden.

Voor wie is het uitbesteden van salarisadministratie interessant?

Of het uitbesteden van salarisadministratie interessant is voor een ondernemer hangt af van verschillende factoren. Met name de vormgeving en omvang van de onderneming is hierbij relevant. Voor kleine ondernemingen zal het over het algemeen interessanter zijn om de salarisadministratie uit te besteden aan een administratiekantoor. Deze ondernemingen zullen immers niet al te veel personeel in dienst hebben, waardoor deze enkele personeelsleden zich het beste kunnen inzetten voor het vakgebied van de onderneming. En middelgroot en groot kantoor zal de salarisadministratie wellicht minder snel uitbesteden. Er zal immers meer ruimte bestaan om deze administratie intern te regelen. Er kan bijvoorbeeld iemand worden aangenomen die dit regelt. Indien geen administratiekantoor hoeft te worden ingeschakeld, kan men immers al snel een flink bedrag besparen. Vaak betaald met een dergelijk kantoor per handeling, dus bijvoorbeeld per loonstrook. Indien een onderneming een relatief groot aantal personeelsleden in dienst heeft, kunnen deze kosten dus flink oplopen.

Voor- en nadelen van het uitbesteden van de salarisadministratie

Zoals hiervoor werd vastgesteld, kan het inschakelen van een administratiekantoor best flinke kosten meebrengen. Toch biedt het ook zeker een aantal voordelen. Het bijhouden van een salarisadministratie kost immers vrij veel moeite en tijd. Daarnaast zijn er verschillende vereisten waar het aan moet voldoen. Iemand die daar niet in thuis is, moet zich daar eerst goed in verdiepen en dit ook up to date houden. Het kan daarom efficiënt zijn om deze omvangrijke taak uit te besteden. Je hoeft je dus niet in complexe materie te verdiepen en je bespaart er een hoop tijd mee. Je hoeft je hier dan geen zorgen meer over te maken. Je betaald een bepaald bedrag, en kan er vanuit gaan dat de zaken goed en tijdig worden geregeld en dat aan alle vereisten wordt voldaan. Hoewel het verdiepen in die complexe materie wellicht niet interessant klinkt, is het toch wel interessante kennis voor iedere ondernemer. Het kan nooit kwaad om kennis te bezitten over dergelijke zaken. Dit is dan ook een nadeel van het uitbesteden. Ook als je het laat uitbesteden is het aan te raden dat je er wel enige van bezit of je daarin verdiept als ondernemer. Een ander nadeel van het uitbesteden van de salarisadministratie is namelijk dat je minder inzicht hebt op deze gegevens. Ook ben je afhankelijk van het administratiekantoor en heb je minder grip op de kwaliteit ervan. Iedere ondernemer moet dus een individuele afweging maken of het voor hem en zijn ondernemer aantrekkelijker is om salarisadministratie uit te besteden om dit zelf te doen.